Tilbage

Investering i turisme betaler sig

Allan A. Agerholm
Allan L. Agerholm
Formand for VisitDenmark

Oven på to års solid vækst blev 2016 endnu et rekordår i dansk turisme med det højeste antal kommercielle overnatninger, som nogensinde er målt i Danmark. Det var igen de udenlandske overnatninger, som trak væksten op, og alt tyder på, at også 2017 bliver et år, der kommer til at slå rekorder. Dansk turisme har endeligt trukket sig fri af finanskrisens eftervirkninger, og Danmark er så småt ved at genvinde tabte markedsandele af den internationale turisme.

Både storbyerne og kysterne har oplevet en flot vækst i overnatninger, og dermed yder turismen et væsentligt bidrag til at skabe et Danmark i balance. Turisternes milliardomsætning skaber hvert år tusindvis af arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet. Og branchen bidrager ligeledes med at skabe arbejdspladser til mennesker, der kan have det have svært med at komme ind på arbejdsmarkedet. Der er med andre ord god grund til at glæde sig over, at det går godt for dansk turisme i øjeblikket.

Men turisterne kommer ikke af sig selv. Andre lande vil også have deres del af kagen, og selv om turismen på verdensplan vokser hvert år, er konkurrencen benhård. Flere og billigere flyrejser bringer også fjerne destinationer tæt på, og samtidig har digitaliseringen skabt et stort globalt rejsemarked, hvor turisten med få klik på sin mobiltelefon kan skræddersy sin rejse til hvilket som helst sted på kloden.

Med regeringens ambitiøse mål om 3 procent årlig vækst mod 2025 er der grund til at kridte skoene.

I VisitDenmarks bestyrelse ser vi særligt tre områder, hvor dansk turisme har gode muligheder for at udvikle sig og skabe vækst og dermed velfærd og arbejdspladser til Danmark.

For det første ligger der et stort potentiale i at udnytte de digitale muligheder. Danmark er generelt langt fremme inden for brugen af ny teknologi, og hvis både de offentlige og private turismeaktører investerer i digital innovation, vil det give Danmark en konkurrencefordel på det globale rejsemarked, som er et af de mest digitaliserede markeder, og som fortsat vil forandre sig i takt med teknologiens eksponentielle udvikling.

For det andet ligger der et stort uindfriet potentiale i at styrke samarbejdet i branchen. Trods mange gode initiativer og en ny organisering af den offentlige turismeindsats er gevinsterne ved at samarbejde og koordinere opgaverne langt fra indfriet. Særligt når det gælder deling af viden og digitale data vil der i de kommende år være store gevinster at hente. Ved at dele viden og kombinere data på nye måder opstår større indsigt i turisternes adfærd og behov, som kan bidrage til forretnings- og produktudviklingen, optimere markedsføringen og øge salget.

For det tredje er der et stort potentiale i at udvikle skuldersæsonen i Danmark. Vi ser en stigende interesse i at rejse uden for højsæsonen, og 44 procent af de udenlandske overnatninger i Kystdanmark lå uden for juni, juli og august i 2016. Samtidig er kapaciteten i højsæsonen tæt på at være fyldt. Vækst kræver derfor både øget kapacitet og flere turister i skuldersæsonen.

Det vil kræve en ekstraordinær indsats at skubbe yderligere gang i væksten i skuldersæsonen, og både det offentlige og private samarbejdspartnere vil skulle bidrage til at skabe et tilstrækkeligt stort markedstryk, hvis det skal lykkes.

Vi ved dog, at det kan lykkes – og med succes. I 2016 er regeringens ekstraordinære projektbevilling til markedsføring af kystturismen blevet matchet af branchen, og resultaterne af det øgede markedstryk viser sig nu i form af større kendskab til Danmark og øget rejselyst. Hvis vi skal holde momentum og konvertere rejselysten til reelle rejser til Danmark, kræver det et fortsat stort markedstryk, og at der bliver investeret yderligere i markedsføringen.

Ovenstående punkter ligger i tråd med den nye strategi for VisitDenmark, Smart Tourism, som bestyrelsen vedtog i 2016. Og som VisitDenmark er i gang med til at føre ud i livet.

Den globale turisme er stigende, men kun et begrænset antal turister ude i verden kender Danmark som rejsemål. Der er derfor et stort potentiale i at øge kendskabet til Danmark og tiltrække flere turister. Men det kræver, at vi som samlet branche hæver vores ambitioner. Og at vi finder de økonomiske midler, der skal til for at løfte os digitalt og øge kendskabet, rejselysten og salget af rejser til Danmark.

Der er arbejdspladser, vækst og velstand på spil.

Bestyrelsen i VisitDenmark

Medlemmerne af VisitDenmarks bestyrelse er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren efter anbefaling fra en rådgivende nomineringskomité.

Formanden er udpeget af erhvervs- og vækstministeren, mens næstformanden er valgt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er udpeget den 1. januar 2016 for en treårig periode.

 • Allan A. Agerholm
  Formand
  Allan L. Agerholm
  Adm. direktør
  BC Hospitality Group A/S
 • Dorthe Weinkouff Barsøe
  Næstformand
  Dorthe W. Barsøe
  Underdirektør Brand & Kom.
  Tivoli A/S
 • Ole Sorang
  Bestyrelsesmedlem
  Ole Sorang
  Nordisk marketingdirektør
  Rezidor Hotel Group
 • Kjeld Zacho Jørgensen
  Bestyrelsesmedlem
  Kjeld Z. Jørgensen
  Adm. direktør
  Billund Lufthavn
 • Jan Haapanen
  Bestyrelsesmedlem
  Jan Haapanen
  Adm. direktør
  Novasol A/S
 • Camilla Dvinge
  Bestyrelsesmedlem
  Camilla Dvinge
  Marketingchef
  DanCamps
 • Jens Hausted
  Bestyrelsesmedlem
  Jens Hausted
  Direktør
  Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Mikkel Aarø-Hansen
  Bestyrelsesmedlem
  Mikkel Aarø-Hansen
  Adm. direktør
  Wonderful Copenhagen