Tilbage

Øget vækst i skuldersæsonen

Der er et stort potentiale i at fremme væksten i skuldersæsonen. Med ekstra 15 millioner kroner om året vil VisitDenmark fokusere på at udvide sæsonen i Danmark gennem markedsføring af særligt kystturismen gennem langsigtede partnerskaber.

De fleste turister i Danmark holder ferie i juli og august, som udgør den danske højsæson. 43 procent af de udenlandske overnatninger ligger i disse to populære måneder, som særligt kystturismen er afhængig af.

I 2017 er væksten i højsæsonen dog udeblevet. Samtidig er tendensen siden 2014, at skuldersæsonen går relativt mere frem end højsæsonen. Med andre ord har månederne uden for højsæsonen ikke blot drevet væksten, men også spredt sæsonen mere ud.

Den samlede skuldersæson – det vil sige forårsmånederne fra marts til juni samt efterårsmånederne september og oktober – er gået 20 procent frem svarende til 2,1 millioner udenlandske overnatninger siden 2014. Samtidig er de udenlandske overnatninger i højsæsonen gået 8 procent frem svarende til 0,8 millioner overnatninger. Desuden har vintersæsonen november-februar trukket 18 procent eller 0,5 millioner flere udenlandske overnatninger i samme periode.

Sæsonudvikling (mio. udenlandske overnatninger)

Skuldersæsonen skal fremmes

Der ligger et stort potentiale i at fremme skuldersæsonen yderligere. Det skyldes blandt andet, at flere og flere turister tager på kortere ferier, og at disse typisk ligger uden for højsæsonen.

Samtidig tilbyder Danmark et attraktivt og prisvenligt produkt i skuldersæsonen, mens højsæsonen er præget af, at kapaciteten er tæt på at være fuldt udnyttet.

Men det er et langt sejt træk at udvide sæsonen i dansk turisme. Kendskabet til Danmark skal op, og samtidig skal der indgås et langsigtet samarbejde med destinationer og virksomheder, så produktudvikling og markedsføring går hånd i hånd.

I 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om at afsætte 15 millioner kroner årligt til at markedsføre særligt kyst- og naturturismen på nærmarkederne med henblik på at udvide skuldersæsonen.

Med ekstra 15 millioner kroner om året har VisitDenmark i 2018 øget markedstrykket i skuldersæsonen. Samtidig er vi godt i gang med at indgå langsigtede partnerskaber, der kan øge kendskabet til Danmark og være med til at realisere skulderpotentialet i dansk turisme.

De ekstra midler har også givet mulighed for, at vi for første gang siden 2014 kan gennemføre en større tværnational indsats, der skal markedsføre og positionere Danmark som cykeldestination.

Indsatsen lanceres i august 2018 og skal øge nyhedsværdien om cykeloplevelser i Danmark, herunder den officielle lancering af Østersøruten. En lang række større destinationspartnere bakker op, og derudover bidrager Dansk Cykelturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme, samt Vejdirektoratet og Aktiv Danmark. Indsatsen forventes at fortsætte i årene fremover.