Tilbage

Tre spor i VisitDenmarks dataindsats

Vækst og innovation bliver i stigende grad drevet af data. Også i den internationale konkurrence om turisterne vil anvendelsen af data komme til at spille en afgørende rolle. Derfor lægger VisitDenmark flere kræfter i at skaffe adgang til digitale data for at anvende disse som grundlag for forretningsudvikling.

Viden har altid ligget til grund for markedsføring og forretningsudvikling. Med digitaliseringen er det imidlertid blevet både hurtigere og nemmere at få adgang til data. Og nogle gange endda data i real time.

Når digitale datakilder kobles sammen og suppleres med eksisterende viden, kan det give en dybere og mere detaljeret indsigt i turisternes rejseadfærd. En indsigt, som vil gøre det muligt at opfylde turisternes behov hurtigere og på nye måder - og dermed stille Danmark stærkere i den internationale konkurrence.

VisitDenmark prioriterer højt at indsamle og anvende digitale data for at skabe ny indsigt i turisternes adfærd og behov.

Vi arbejder med data i tre spor:

1: Datadrevet indsigt

VisitDenmark råder over en stor mængde viden - både via analyser og adgang til data på digitale og sociale kanaler. De forskellige kilder skal kobles for at opnå større indsigt i turisterne og deres behov. Samtidig vil vi formidle vores viden på en ny digital måde.

Eksempler på initiativer:

  • Tilgængeliggørelse: I 2017 introducerede vi et dashboard med regionale og kommunale nøgletal. På en nem og overskuelig måde kan man nu trække tal om turismen i den kommune eller region, man er interesseret i – og evt. sammenligne med andre kommuner og regioner. De nye dashboards indeholder tal fra forskellige datakilder.
  • Automatisering: Fremover vil vi levere insights om markedsføringsindsatserne via digitale dashboards, som automatisk samler information fra forskellige datakilder og giver et visuelt overblik over, hvordan kampagnen performer. Partnerne får adgang til de nye dashboards for indsatserne i 2018.
  • Nye data: Fra 2018 har vi sikret, at overnatningerne i feriehusene bliver opgjort månedligt på kommunalt plan. Dermed er der nu en mere præcis metode til at følge udviklingen i dansk turisme.

2: Flere datasamarbejder med eksterne partnere

VisitDenmark tager initiativ til dataprojekter og bidrager til andres dataprojekter for at blive klogere på turisternes adfærd. Vi indsamler nye data og sammenkobler eksisterende datakilder for at skabe et beslutningsgrundlag, der blandt andet kan føre til nye marketinginitiativer.

Eksempler på initiativer:

  • Search data: Vi har indgået et samarbejde med Google for at undersøge, hvilke ord turisterne søger på, når de er interesseret i at holde ferie i Danmark. Vi vil også undersøge, hvilke aktører der griber efterspørgslen. Resultaterne vil være klar i løbet af 2018.

3: Udvikling af Tourism Data Lake

Data kommer til at spille en afgørende rolle for, hvem der vinder konkurrencen om de internationale turister. Dansk turisme skal rustes til den nye konkurrencesituation, hvor adgang til og anvendelse af data i endnu højere grad end i dag vil drive udviklingen af nye forretningsmuligheder.

Derfor har VisitDenmark taget initiativ til en ”Tourism Data Lake,”, der skal samle nationale og internationale aktørers data i en fælles data lake med henblik på at dele og anvende data på tværs af organisationer og kilder.

Projektet skal gøre Danmark til et laboratorium for datadrevet turismeudvikling og sikre, at dansk turisme står stærkt i forhold til at kunne agere på samme spillebane som de store globale aktører.

Initiativer:

  • Som en del af regeringens ”Strategi for Danmarks digitale vækst” har VisitDenmark fået til opgave sammen med turismeerhvervet at afsøge mulighederne for at etablere og finansiere en Tourism Data Lake for dansk turisme.
  • VisitDenmark samler i 2018 en styregruppe med centrale aktører og igangsætter pilotprojekt om etablering af en data lake for dansk turisme.